Muutoksia hallitukseen

Muutoksia hallitukseenTörnävän Pallo-55 ry:n vuosikokous valitsi yksimielisesti nykyisen puheenjohtajan Jukka Saarijärven jatkamaan seuran puheenjohtajana myös vuonna 2010.Saarijärvi on toiminut TP:n puheenjohtajana vuodesta 2002 lähtien.Järjestyksessään Saarijärvi on vasta seuran neljäs puheenjohtaja TP:n 55-vuotisen historian aikana, joten seuran pitkäjänteisyys näkyy myös puheenjohtajien pitkissä "uraputkissa".Hallitus uudistuiTörnävän Pallon hallitukseen sen sijaan tuli useita muutoksia. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Helena Koivusaari, Antti Pajula, sekä Arvi Viita, jotka kaikki ovat pitkään olleet aktiivisesti seuran monissa tehtävissä eri ikäluokissa.Muina hallituksen jäseninä jatkavat Hannu Latva-Mäenpää, Erkki Saari, Heikki Hakanen, Ismo Koskela ja Visa Vihanta.Hallituksesta jäivät sivuun Martti Nummensalo, Jukka Salo ja Martti Lepistö.Vuosikokous hyväksyi ja vahvisti seuran tulevan vuoden toimintasuunnitelman sekä talousarvion.Toiminnallisesti vuosi 2010 tulee olemaan monipuolinen tarjoten tasokasta harrastusmahdollisuuksia alle kouluikäisistä aikuisten harrastepelaajiin asti. Myös yhteistyö SJK:n kanssa syventyy ja yhteistyössä pyritään viemään kilpailullista toimintaa eteenpäin. Taloudellisesti ensi vuosi tulee olemaan haastava.Vuosikokous valitsi seuran tilintarkastajaksi Marja Tikkaojan (HTM) ja varalle Margit Tammelinin, molemmat PricewaterhouseCoopers Oy:stä.

Takaisin uutisiin