OPM:ltä tukea projektiin

OPM:ltä tukea projektiin TP-Seinäjoki sai Opetusministeriöltä kehittämistukea valmentajiensa ja ohjaajiensa osaamisen lisäämiseen tähtäävään AVA-projektiin 1000 €uroa. Opetusministeriön liikuntayksikkö myönsi ja Nuori Suomi jakoi seuratoiminnan kehittämistuet viime viikolla vahvaa nuorisotyötä tekeville seuroille.AVA-projekti on aloittavien valmentajien tukiohjelma, jonka tarkoituksena on TP-Seinäjoen juniorivalmennuksen laadun nostaminen tukemalla, ohjaamalla ja järjestämällä koulutusmahdollisuuksia seurassa aloittaville juniorivalmentajille.Tavoitteena on mm. seuran valmentajien ”Tutor-mallin” kehittäminen, seuran sisäisen valmentajakoulutuksen ja keskinäisen yhteistyön lisääminen sekä valmentajakerhontoiminnan käynnistäminen. Kaikkien näiden erilaisten toimintojen kautta seuralla on tavoitteena juniorivalmentajien määrän lisääminen sekä valmennuksen laadun parantaminen ja pelaajien taitotason kohottaminen. Myös viime kaudelle TP-Seinäjoki sai Nuoren Suomen ja Opetusministeriön kehittämistukea kahdelle seuratoiminnan kehittämisprojektille. Tulevalle vuodelle rahaa myönnettiin siis yhdelle projektille. Jaetut tukisummat ovat tulevalle kaudelle huomattavasti pienemmät, koska opetusministeriön kehittämistukea myönnettiin nyt noin miljoona euroa vähemmän kuin viime vuonna. Jaettava kokonaissumma on nyt 450.000 euroa ja sitä saa 412 hanketta. Seurat hakivat tukea yhteensä 3,3 miljoona euroa 1120 eri hankkeelle, joten vain reilu kolmannes hakijoista sai tuke toimintansa kehittämiseen. Tukisumman kasvattamiselle on siten kiistaton tarve. ”Urheiluseuratoiminta on isojen haasteiden edessä ja hakemusten suuri määrä on osoitus seurojen halusta kehittää toimintaa ja vastata lasten ja perheiden tarpeisiin”, toteaa Nuoren Suomen pääsihteeri Teemu Japisson. TP-Seinäjoki kiittää Opetusministeriötä, Nuorta Suomea ja PLU:a saamastaan tunnustuksesta ja tuesta sekä erityisesti TP:n juniorivalmentaja Petteri Kokkoa, joka on ollut vahvasti mukana suunnittelemassa kyseistä projektia TP:lle.