SJK-junioreiden strategia

SJK-juniorit kävi läpi omaa tekemistään, strategiaansa ja toimintatapojaan viime vuoden lopussa ja kuluvan vuoden alussa. Hommaa on viety ansiokkaasti eteenpäin Tuomas Nikupeterin johdolla. Luonnollisestikin koronapandemia asetti kaikkeen uusia ja melkoisen tuntemattomiakin haasteita.

Pohjana strategiatyöstöön käytiin läpi seurayhteisön vastaava prosessi, joka toteutettiin viime kesän ja syksyn aikana, sekä yleisemmin Koronan kautta tullut ”tilannekuvan pohdinta”. Olennaisia asioita ja pohdittavia juttuja ovat olleet esimerkiksi: mitä olemme seurana nyt, olemassa olevien asioiden ja toimintatapojen kriittinen tarkastelu sekä mitä haluamme olla tulevaisuudessa.

– Näistä lähtökohdista me aloitimme. Syksyllä 2020/talvella 2021 teimme yhteiset työstöt/keskustelut päätoimisten sekä hallituksen kanssa, avaa Nikupeteri toimintamalliamme.

– Olennaisia asioita olivat ilman muuta toiminta-ajatuksen, vision selkeyttäminen ja arvojen päivittäminen. Totesimme näissä keskusteluissa, että myös tulevaisuudessa strategian käytäntöön saattaminen tapahtuu työntekijöiden ja hallituksen yhteistyöllä, Nikupeteri jatkaa.

Suomen Palloliiton laatujärjestelmässä SJK-juniorit on tasolla 5 ja jo se asettaa tiettyjä standardivaatimuksia, sekä toiminnanohjausta seuratoimintaan.

– Olennaista meille kaikessa oli seuramme strategisten valintojen, sekä tavoitteiden tarkka määrittely, jotta Palloliitto pystyy tukemaan juuri niissä asioissa ja työntekijät tietävät selkeät vastuualueensa että tärkeimmät työtehtävänsä, Nikupeteri lisäsi.

Seuran toiminnanjohtaja Hannu Huilla on ollut mukana prosessissa koko ajan.

– Mielestäni seuran strategiaa tulee aika-ajoin päivittää ja etenkin nyt, kun SJK-juniorit on viime vuosien aikana mennyt huimasti eteenpäin ja pelaajamäärät ovat kasvaneet, se on todella olennaista. Tähän oman osansa tuo se tosiasia, että toiminta on laajentunut tyttöjoukkueiden tultua mukaan. Unohtaa ei kuitenkaan voi seurayhteistyötä, Laatujärjestelmä Taso 5:tä ja kaikkea muuta, aloitti Huilla omaa analyysiään.

– Tavallaan seuran toiminta-ajatus, visio ja arvot olivat ”vanhentuneet” tai jo saavutettu ja nyt tuli hyvä aika luoda uudet visiot tulevaisuudelle, Huilla jatkoi.

– Samalla on myös haluttu tuoda lähemmäksi koko SJK-yhteisön (SJK-juniorit ry, SJK Akatemia/Edustusjoukkue/Oy) strategioita ja tavoitteita, sekä lähentää arvoja ja avata niiden merkitystä. Me haluamme luoda ja rakentaa SJK-yhteisöllisyyttä, Huilla vei ajatusreittiään eteenpäin.

SJK-juniorit on monitasoseura, jossa jokainen lapsi, nuori, tyttö, poika, erityisryhmäläinen tai aikuispelaaja voi harrastaa ja kilpailla sekä tavoitella omaa huippuaan tai halujaan. Tärkeää on myös tunne yhteenkuuluvuudesta ja siitä, että on osa merkittävää suomalaista jalkapalloyhteisöä.

Tässä haluamme olla Suomen paras seura!

Tästä tutustumaan SJK-junioreiden startegiaan vuosille 2021-24