SJK – seurayhteisö

Seuramme on mukana SJK-seurayhteisössä, johon kuuluvat SJK:n lisäksi Lapuan Virkiä, Seinäjoen Mimmiliiga, Ilmajoen Kisailijat, Jalasjärven Jalas, Alahärmän Kisa, Kurikan Ryhti, Kauhajoen Karhu sekä Kauhavan Kanuunat. Seurayhteisön toiminnan perusajatuksena on Lisää laatua ja elinvoimaa seurojen toimintaan yhteisönä.

Suomalaisen jalkapallon missiona on tarjota ”jalkapalloa jokaiselle” ja sen tulevaisuuskuva kiteytyy sanoihin ”menestyvä jalkapallomaa ja hyvinvoinnin kartuttaja”.

Nämä kaksi edellä mainittua perusasiaa yhdessä suomalaisen jalkapallon arvopohjan (Iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys) luovat erinomaisen hienon pohjan arjen seuratyölle. On tärkeää tunnistaa ja tietää, että paikalliset jalkapalloseurat ovat osaltaan tahoja ja toimijoita, joissa nämä edellä mainitut asiat toteutetaan ja toteutuvat käytännössä. Kaikkea ei kuitenkaan pidä eikä kannata tehdä seuroissa yksin, vaan yhdessä sovittu alueellinen seurojen välinen yhteistyö tulee olemaan jatkossakin osa jalkapallon elinehtoa ja menestystä. Mukana olevat seurat voivat toki tehdä yhteistyötä seurayhteisön ulkopuolistenkin osapuolten kanssa.

SJK-seurayhteisö mahdollistaa jalkapallon harrastamisen sekä pelaajan kehittymisen hänen omien resurssiensa mukaan. Tuemme kilpailullisen menestyksen saavuttamisessa aina huipulle asti, auttamalla seuroja kehittämään parempia pelaajia ja menestyvämpiä joukkueita. Luomme alueellista identiteettiä, ylläpidämme lajikulttuuria. Rakennamme perustan pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen seurojen ja ihmisten yhdessä toimimiseen. Annamme elämyksiä, synnytämme viihdearvoa, yhdistämme jalkapallon ystäviä.

SJK-seurayhteisö haluaa osaltaan tukea koko suomalaisen jalkapallon menestystarinaa sekä ennen kaikkea olla mahdollistamassa jokaiselle toiminta-alueen ihmiselle kiinnittymisen mielekkääseen osaan jalkapalloseurassa. Jalkapallo on vetovoimainen harrastus, jota voi pelata  ja harrastaa monin eri tavoin läpi elämän.

Toiminnan perusasiat kiteytyvät lauseeseen ”Yhteisönä vahvaa jalkapallotekemistä.” Tähän pyritään seuraavin arvoin:

KUNNIOITUS:

– Yhteiset pelisäännöt

   -> toimiminen yhteisten sääntöjen mukaan

   -> mahdollisuus irtaantua

– Toisen seuran tarpeen ja tavoitteiden tunnistaminen

   -> yhteinen edistäminen

   -> onnistuminen

– Ristiriidoissa ratkaisun hakuisuus

   -> uskallus tarttua

LUOTTAMUS:                                                   TASAPUOLISUUS:                             

– Luottamus ansaitaan teoilla                            – Seuran mahdollisuus valita tarpeensa mukaan yhteisestä

– Vastuu lupausten pitämisestä                         ”poolista”

   -> tarpeeseen vastaaminen                            – tarkkaan aukikirjoitettu

– Luo luottamusta                                             -> muiden arvojen summa

                                                                        -> tiedetään, missä ollaan mukana

Seurayhteisöllä on neljä operatiivista kehitysryhmää, Valmennusosaamisen kehittäminen, Aloittavan ikäluokan toiminnan tukeminen, Viestintä ja lajimarkkinointi sekä Hallinnon kehittäminen. Näiden toimintaa seuraa Ohjausryhmä. Vuonna 2021 päätettiin toimia tiiviimmin kahden ryhmän, Valmennusosaamisen kehittämisen ja Aloittavan ikäluokan toiminna tukemisen kanssa.