TP:lle Seuratoiminnan kehittämistukea

Eilen jaettiin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan seuroille Veikkausvoittovaroista seuratoiminnan kehittämistukea PLU:n toimiessa tilaisuuden isäntänä ja stipendien jakajana.TP-Seinäjoki sai 3.000 euron tuen Eskarit Futaamaan -projektille. Projektin tavoitteena on lisätä esikouluikäisten lasten ja päiväkotien henkilöstön kiinnostusta ja tietoisuutta jalkapallosta sekä mahdollistaa jalkapallon harrastaminen osana päiväkotien toimintaa asuinpaikasta riippumatta.TP toteuttaa hanketta koko Seinäjoen kaupungin alueilla ja jalkautuu päiväkoteihin sekä järjestää Päivisfutis-tapahtumia. Ensimmäinen tälläinen tapahtuma jo järjestettiin erittäin onnistuneesti toukokuun alussa Wallsportissa.Hankeen avulla pyritään saamaan jalkapallo osaksi esikouluikäisten liikuntakasvatusta ja lisätä osallistuvien lasten kiinnostusta jalkapalloa ja yleensäkin urheiluseuroissa tapahtuvaa toimintaa kohtaan.TP:ssä hankkeen vastuuhenkilö on valmennuspäällikkö Petri Kangaskokko.Alueen 28:lle seuralle jaettiin yhteensä noin 53.000 euroa tukea. Kaikkineen Suomessa tätä Opetusministeriön myöntämää tukea, joka siis kokonaisuudessaan koostuu Veikkausvoittovaroista jaettiin suomalaisille seuroille n. 750.000 euroa.TP-Seinäjoessa ollaan erittäin tyytyväisiä tukee ja se käytetään siis aivan pienimpien toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön kaupungin päiväkotien kanssa.Seuran puolesta kiitokset myös hankesunnittelussa vahvasti mukana olleelle Petteri Kokolle.